Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

libra
3092 8199 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaTokyoMEWS TokyoMEWS
libra
6883 1c49 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk

September 10 2017

7510 5291 500

electric-daisy-forest:

WHAT. I need him.

Reposted fromsuperlog superlog viaTokyoMEWS TokyoMEWS

September 03 2017

libra
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viatulipanowa tulipanowa
libra
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
libra
Można powiedzieć "kocham cię" na milion sposobów. Na przykład "zapnij pasy", "załóż szalik, jest zimno", "musisz odpocząć". Trzeba po prostu słuchać.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesowe lovesowe

August 20 2017

libra
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
libra
libra

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

libra
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaTokyoMEWS TokyoMEWS
libra
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viacover-my-eyes cover-my-eyes

August 18 2017

libra
6014 2972 500
libra
1806 e053 500
Reposted fromkeik keik viacover-my-eyes cover-my-eyes

July 25 2017

libra
9354 f2a6 500
Reposted fromels els viaTokyoMEWS TokyoMEWS

July 09 2017

July 03 2017

libra
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viacover-my-eyes cover-my-eyes

June 26 2017

libra
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
libra
Reposted frommefir mefir viaTokyoMEWS TokyoMEWS
1569 839d 500

cuteness–overload:

Let’s say she played with her new toy more than I expected
Source: http://bit.ly/2t8iCnx

June 22 2017

libra
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamentality mentality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl