Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

libra
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamentality mentality
libra
2849 daa1 500

June 11 2017

libra
Czuję, że wrócisz, że po długim czasie oczekiwania, niejasności, wyrzutów sumienia, chwilach rozsądku... po prostu wrócisz i będzie pięknie... cudownie,  tak jak miało być od początku. Czuję, że wrócisz, nie wiem czemu, nie mam żadnego racjonalnego potwierdzenia tego, ale czuję i chcę tego, a podobno jeżeli się czegoś bardzo chce cały świat pomaga nam w spełnieniu tego...Choć, czy może wrócić ktoś kogo tak naprawdę nigdy nie było...Czuję, że wrócisz, że uszczęśliwisz mnie i siebie... proszę wróć, wysyłam moją prośbę do świata.
2515 0241 500
6885 ab99 500

lord-kitschener:

oh my goodness

libra
libra
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
libra
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaperseweracje perseweracje

May 12 2017

libra
3749 0171 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahardqorem hardqorem
libra
4469 54b6 500

pineplapple:

turning up at a party with your cool friend

image

Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaTokyoMEWS TokyoMEWS

April 24 2017

libra
libra
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viahardqorem hardqorem
libra

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazakazane zakazane

April 18 2017

4055 6545 500

sihlvers:

Rome | Photo taken by @sihlvers

Checking out blogs that follow

Reposted fromtosiaa tosiaa viacover-my-eyes cover-my-eyes
libra
libra
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viamentality mentality
libra
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viasowaaa sowaaa

April 13 2017

libra
Zielony wiersz...


Ja nie chcę wiele: 
Ciebie i zieleń, 
i zeby wiatr kołysał 
gałezie drzew, 
iżebym wiersze pisał 
o tym, że... 
każdy nerw, 
każda chwila samotna, 
każdy ból - jakże częsty, jak częsty! - 
zwiastuje odchłań, 
mówi : nieszczęsny.... 

ja nie chcę wiele, 
ale nie mniej niż wszystko: 
Ciebie i zieleń 
i żeby listkom 
akacji było wietrznie, 
i żeby sercu - bezpiecznie, 
i żeby kot się bawił firanką 
jak umie 
żeby siedzieć na jerozolimskim ganku 
i nic nie rozumieć. 

Pętacki wiersz 
sam wiesz, że łżesz, 
ale dlaczego tak boli, tak boli? 
chyba już nic nie napiszę 
w ogromną i groźną ciszę 
schodzę powoli 

ja nie chce wiele: 
Ciebie i zieleń...
— Broniewski

April 12 2017

libra
8064 7f99 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl