Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

libra
2163 9239

October 26 2018

libra
Twoja pewność siebie przychodzi z twojego przygotowania.
— Ronaldinho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 17 2018

libra
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vialovekillsslowly lovekillsslowly

August 06 2018

libra
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasowaaa sowaaa
libra
Reposted fromgruetze gruetze viaTokyoMEWS TokyoMEWS
libra
Play fullscreen
<33
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viacouples couples

August 02 2018

libra
8648 e316
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
libra
libra
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

July 27 2018

libra
libra
Bo ja nie chcę stracić ani jednego dnia bez ciebie.
— Rachel Caine
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 24 2018

libra

July 16 2018

libra
5146 6a76
libra
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu vialinemadd linemadd
libra
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski

July 08 2018

libra
Zazdrość jest normalnym odruchem, jeżeli nie towarzyszy jej nienawiść i chęć zemsty.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy

July 02 2018

libra
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovekillsslowly lovekillsslowly

May 07 2018

2978 42c4

Never underestimate the sexiness of a man in a well tailored suit.

Reposted fromamatore amatore viaTokyoMEWS TokyoMEWS

April 29 2018

libra
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaTokyoMEWS TokyoMEWS
libra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl