Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

libra
6014 2972 500
libra
1806 e053 500
Reposted fromkeik keik viacover-my-eyes cover-my-eyes

July 25 2017

libra
9354 f2a6 500
Reposted fromels els viaTokyoMEWS TokyoMEWS

July 09 2017

July 03 2017

libra
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viacover-my-eyes cover-my-eyes

June 26 2017

libra
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
libra
Reposted frommefir mefir viaTokyoMEWS TokyoMEWS
1569 839d 500

cuteness–overload:

Let’s say she played with her new toy more than I expected
Source: http://bit.ly/2t8iCnx

June 22 2017

libra
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamentality mentality
libra
2849 daa1 500

June 11 2017

libra
Czuję, że wrócisz, że po długim czasie oczekiwania, niejasności, wyrzutów sumienia, chwilach rozsądku... po prostu wrócisz i będzie pięknie... cudownie,  tak jak miało być od początku. Czuję, że wrócisz, nie wiem czemu, nie mam żadnego racjonalnego potwierdzenia tego, ale czuję i chcę tego, a podobno jeżeli się czegoś bardzo chce cały świat pomaga nam w spełnieniu tego...Choć, czy może wrócić ktoś kogo tak naprawdę nigdy nie było...Czuję, że wrócisz, że uszczęśliwisz mnie i siebie... proszę wróć, wysyłam moją prośbę do świata.
2515 0241 500
6885 ab99 500

lord-kitschener:

oh my goodness

libra
libra
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
libra
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaperseweracje perseweracje

May 12 2017

libra
3749 0171 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahardqorem hardqorem
libra
4469 54b6 500

pineplapple:

turning up at a party with your cool friend

image

Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaTokyoMEWS TokyoMEWS

April 24 2017

libra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl